Nastavak uspješne saradnje Evropske unije i Grada Sarajeva

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović jučer se sastao sa ambasadorom Johannom Sattlerom, šefom Delegacije Evropske unije i specijalnim predstavnikom EU u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je bilo riječi o postojećim i budućim zajedničkim projektima Grada Sarajeva i Evropske unije. Razgovarano je o projektu Europe House u Sarajevu i narednim koracima u procesu njegove implementacije.

Ambasador Sattler i predsjedavajući Ademović razmijenili su informacije o napretku procesa planiranja i izgradnje biciklističke staze i šetnice Sarajevo-Pale većinski finansirane od strane EU uz finansijsko učešće općina na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva. U narednim mjesecima slijede faze izrade planske i projektne dokumentacije a početak gradnje očekuje se u septembru slijedeće godine.

Predsjedavajući Ademović izložio je stratešku viziju dugoročnih projekata važnih za građane Sarajeva među kojima se ističe čišćenje i uređenje vodotoka rijeke Miljacke s ciljem pretvaranja korita i obala rijeke u mjesta okupljanja i ugodnog boravka građana i turista te unapređenje kvaliteta i čistoće zraka u Gradu Sarajevu koji se, nažalost, već godinama susreće s alarmantnim problemom zagađenja zraka. Ovakve inicijative su izraz spremnosti trenutne gradske administracije da poduzima projekte koji nisu limitirani samo jednim mandatom već predstavljaju dugogodišnje ulaganje u poboljšanje kvaliteta života građana. Ambasador Sattler iskazao je podršku ovakvoj vrsti projekata posebno imajući na umu ciljeve Zelene agende Evropske unije.

Predsjedavajući Ademović pomenuo je i projekat zajedničke kanditature Barcelone i Sarajeva za Olimpijske igre 2030. godine i obnove bob staze na Trebeviću koja bi na taj način postala jedina takmičarska bob staza u regionu privlačeći klubove i reprezentacije iz cijele regije. Ambasador Sattler pozdravio je inicijative kojima bi se demonstrirao puni sportski i turistički potencijal grada i njegove okoline.

Ambasador Sattler iskazao je zadovoljstvo jednoglasnom odlukom Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom se podržava izgradnja Spomen obilježja Kazani naglašavajući značaj ovakve odluke kao i potrebu da se nastave inkluzivne konsultacije oko zajedničkog rješenja

Razgovarano je i o Ekonomsko-investicionom planu za Zapadni Balkan izloženom u Deklaraciji iz Brda.

Iskazana je obostrana namjera nastavku uspješne saradnje Grada Sarajeva i Evropske unije i posvećenost kontinuiranom radu na poboljšanju uslova, standarda i kvaliteta življenja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

There are no comments yet.

Leave a Reply