Nakon sastanka rukovodstva Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo: Grad Sarajevo će da postane lider u borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović sa svojim zamjenicima Mirelom Džehverović i Draganom Stevanovićem danas je održao radni sastanak sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduanom Kafedžićem i savjetnikom Ureda za borbu protiv korupcije Erikom Larsonom.

Rukovodstvo Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je, prije svega, izrazilo zadovoljstvo činjenicom da je novo rukovodstvo Grada Sarajeva na samom početku svog mandata prepoznalo značaj mandata i aktivnosti koje provodi Ured u pravcu eliminacije korupcije u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo.  U tom smislu,  rukovodstvo Ureda je pozdravilo davanje saglasnosti Gradskog vijeća Grada Sarajeva na tekst potpisanog Sporazuma o saradnjii u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije između Grada Sarajeva i Ureda za za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Potpisivanjem ovog sporazuma Grad Sarajevo je tako postao dio antikoruptivnog sistema u Kantonu Sarajevo,  te će se prve sistemske aktivnosti Grada na prevenciji i borbi protiv korupcije odnositi na pristupanje Grada Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo, Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo kao i Registru podataka o javnim nabavkama koje provodi Grad, a sve u cilju povećanja transparentosti rada.

Predsjedavajući Ademović je naglasio da je Grad Sarajevo spreman da pruži i dodatnu podršku antikoruptivnom procesima kako u Gradu Sarajevo, tako i u Kantonu Sarajevo, te da je samo takvo djelovanje nosioca javne vlasti put vraćanja povjerenja građana u vlast, institucije i vladavinu prava.

S tim u vezi, dogovoreno je da će Grad da pristupi i  Registru dodjeljenih transfera/grantova u Kantonu Sarajevo koji razvija Ured, a  dodatni doprinos Grada u borbi protiv  korupcije će se ogledati i kroz aktivno učešće Grada u radu Ureda putem kontakt osobe koja će biti imenovana ispred Grada sa zadatkom da prati implemetaciju potpisanog Sporazuma, ali i da informira Ured o uočenim potencijalnim koruptivnim rizicima koji su prisutni u postojećim propisima i praksama u Kantonu Sarajevo.

Zamjenik Stevanović je informisao predstavnike Ureda o aktivnostima koje provodi aktuelna gradska administracija u pravcu revizije dosadašnjeg poslovanja i rada Grada Sarajeva u smislu zakonitosti i transparentnosti, te da će Ured informirati o rezultatima revizije i uočenim nedostatnostima. Zamjenica Džehverović je istakla i nužnost sistemske zaštite prijavitelja korupcije kako u Kantonu Sarajevo, tako i u Federaciji BiH, te je pri tome informisana od strane g. Kafedžića da Ured, između ostalog, već intenzivno provodi i aktivnosti na uspostavi sistemske zaštite i za prijavitelje korupcije.

Gospodin Erik Larson izrazio je zadovoljstvo u svoje ime, kao i u ime Američke ambasade u BiH na potpisivanju Sporazuma o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije između Grada i Ureda, te naglasio da će Grad u svim antikoriptivnim aktivnostima uživati podršku.

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply