Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:    29.05.2024.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-683/24

Datum, 20.05.2024. godine

Na osnovu člana 35. stav (1) tačka b) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

40. SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

40. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu 29.05.2024. godine u 10.00 sati, u Vijećnici

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

  Zapisnik-o-radu-39.-sjednica-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-odrzane-24.04.2024.-godine-1.pdf

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

  Obavjestenje-o-prestanku-mandata-Alma-Cengic.pdf
  Informacija-o-dodjeli-mandata-Hazim-Bahtanovic.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Jasmin Ademović, s.r.