Na Konstituirajućoj sjednici gradski vijećnici dali svečanu izjavu, preuzeli dužnost i stekli prava i obaveze gradskog vijećnika

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na Konstituirajućoj sjednici koju je sazvao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, primilo k znanju Odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Gradsko vijeće Grada Sarajeva.

Zatim su gradski vijećnici preuzeli Uvjerenja o dodjeli mandata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine  koja je uručio gosp. Željko Bakalar, predsjednik CiK-a, te Orden Grada Sarajeva koji je uručio dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Gradski vijećnici izabrani u općinskim vijećima općina koje čine Grad Sarajevo, a kojima je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dodijelila mandat gradskog vijećnika su potom dali svečanu izjavu. Prava, obaveze i dužnosti gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sarajeva preuzeli su Seid Škaljić, Vedad Deljković, Almedin Miladin, Muamer Mekić, Srđan Simonović, Jasmin Skorupan, Vedran Dodik, Jasmin Ademović, Biljana Lazarević, Dragan Stevanović, Lajla Ćosović, Nihad Uk, Amra Zulfikarpašić, Željko Majstorović, Samir Bejić, Mirela Džehverović, Alma Čengić, Elvedin Korora, Marijela Hašimbegović, Srđan Srdić, Danijela Šahat, Adi Škaljić, Ratko Orozović,  Bajro Biber, Toni Vukadin, Alem Logo, Enisa Spahić i Drago Jurić.

Nakon što je izabranim gradskim vijećnicima čestitao na izboru i poželio uspjeh u radu, predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić je otvorio Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Nakon usvajanja dnevnog reda, uslijedio je izbor za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva, tajnim glasanjem. Gradski vijećnici su predložili dva kandidata, Jasmina Ademovića (Narod i Pravda) i Srđana Srdića (samostalni vijećnik). Nakon provedene procedure tajnog glasanja, Komisija za provođenje izbora je podnijela Izvještaj o izboru predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva, iz kojeg se vidjelo da ni jedan od predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu za izbor Predsjedavajućeg Gradskog vijeća. Komisija je, također, konstatovala da je 11 glasačkih listića popunjeno na način da izazivaju sumnju u ispravnost glasanja, te donijela zaključak kojim predlaže Gradskom vijeću Grada Sarajeva da se izbor za predsjedavajućeg Gradskog vijeća ponovi.

U nastavku zasjedanja, predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić prekinuo je rad današnje sjednice zbog nedostatka kvoruma potrebnog za rad i odlučivanje na Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća.

There are no comments yet.

Leave a Reply