35. sjednica 01

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 35. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o razrješenju članice Komisije za spomenike, te člana Odbora za informatiku i telematiku, stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Također, usvojena je Odluka o izboru novih članova ovih radnih tijela.

Dalji rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o postavljanju spomen ploče Mišić Samiru, kao spomen obilježja od značaja za Grad Sarajevo u krugu Policijske akademije na Vracama.

35. sjednica 02

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su razmatrali dvije odluke vezane za regulacione planove. Tako je Gradsko vijeće usvojilo Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Stambena zona Šip“ (područje Općine Centar Sarajevo) sa Odlukom o provođenju iste, čime su, između ostalog, stvoreni planski uslovi za novu izgradnju, integraciju zatečenog građevinskog fonda, uz mogućnost intervencija na postojećim objektima, te opremanje područja adekvatnom društvenom, saobraćajnom, energetskom i komunalnom infrastrukturom. Usvojena je i Odluka o  pristupanju izradi Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“, kako bi se preispitala važeća planska rješenja.

U nastavku su gradski vijećnici usvojili Odluku o Danu otvorenih vrata za udruženja i fondacije u gradu Sarajevu, te predloženi zaključak Odbora za društvene djelatnosti. Cilj održavanja Dana otvorenih vrata je transparentno i kvalitetno održavanje partnerskih odnosa sa predstavnicima udruženja i fondacija u smislu Sporazuma o saradnji između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva koje djeluju na području Grada Sarajeva. Dan otvorenih vrata održavat će se jednom godišnje, u povodu 6. aprila – Dana Grada Sarajeva, te će se pružiti mogućnost organizacijama civilnog društva da, između ostalog, predstave svoje projekte i programe, kako bi se proizveli što bolji rezultati saradnje i partnerskog odnosa Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva.

Na današnjoj sjednici, nakon rasprave, usvojena je Odluka o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva dopunjena rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana.

35. sjednica 03

U nastavku sjednice, poslije rasprave, predlagač je povukao Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti saradnje u inostranstvu u 2015. godini, kako bi ga dopunio i ponovo ponudio na razmatranje za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o realizaciji projekta stipendiranja učenika osnovnih i srednjih škola za 2015. godinu.

Zatim je Gradsko vijeće, razmatralo Izvještaj o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare“ koji je, poslije rasprave predlagač, također povukao.

Dalje su, gradski vijećnici, razmotrili Nacrt Odluke o upravljanju i zaštiti objekta Vijećnice, te ga svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju za 2015. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član, te Informaciju o provedbi deratizacije i dezinsekcije javnih površina i korita rijeke Miljacke.

35. sjednica 04

Također, primljena je k znanju i  Informacija o načinu realizacije i obezbjeđivanja sredstava za održavanje EYOF-a u 2019. godini, a sa ciljem što uspješnije pripreme, organizacije i realizacije ovog izuzetno značajnog projekta, te je usvojen predloženi zaključak Odbora za društvene djelatnosti kojim se upućuje zahtjev premijeru Kantona Sarajevo da, zajedno sa Gradonačelnikom, zakaže sastanak na kome će učestvovati odgovarajući predstavnici Grada Sarajeva i direktor EYOF-a, premijer Kantona Sarajevo, nadležni ministri i direktori preduzeća koji upravljaju potrebnim borilištima i objektima potrebnim za realizaciju EYOF-a, a kako bi se definisao program ulaganja i preuzele odgovarajuće obaveze i od strane navedenih subjekata.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Miro Lazović, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća, uputio inicijativu, da se pokojnom američkom diplomati Ričardu Holbruku, adekvatnim spomen obilježjem, oda priznanje za njegov nesebičan angažman, tokom agresije na Bosnu i Hecegovinu, u postizanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je uspostavljen mir u BiH. Inicijativu su podržali gradski vijećnici i time je postala inicijativom Gradskog vijeća.