Na današnjoj sjednici Gradsko vijeće nastavilo rad na regulaciji prostora

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 11. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, predstavnika Gradskog vijeća za 2017./2018. školsku godinu koja će razmotriti pristigle prijave i utvrditi pravo na stipendije za učenike srednjih škola u 2018. godini.

Dalji rad Gradskog vijeća je nastavljen razmatranjem odluka vezanih za regulacione planove. Naime, nakon što je Skupština Kantona Sarajevo, krajem prošle godine, usvojila izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo ima obavezu završiti procese vezane za donošenje regulacionih planova, ranije započetih u organima Grada Sarajeva. S tim u vezi,  Gradsko vijeće je usvojilo Odluku  o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kovačići – Centar“ s Odlukom  o provođenju  Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kovačići – Centar” u cilju stvaranja planskih preduslova za rekonstrukciju određenih objekata.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmatrali i usvojili predložene izmjene i dopune odluka kojima je Gradsko vijeće ranije pristupilo izradi regulacionih planova, a za obuhvate koji se nalaze na istom području u dijelu Općine Novi Grad, i to regulacionih planova „Halilovići I“,„Alipašin Most I“,„Alipašin Most V“,„Alipašin Most VI” i „RTV“.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM, s tim da se novčani iznos grupne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini, ravnopravno dijeli među članovima grupe koja je dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini.

Na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojena je Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Dohe i Grada Sarajeva u cilju uspostavljanja dugoročne i održive saradnje, te, između ostalog, razmjene informacija, stručnih znanja i iskustava iz različitih oblasti, a u zajedničkom interesu građana ova dva grada.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, usvojena inicijativa Komisije za Statut i akte da se uputi apel vlastima odgovornim za planiranje i regulaciju prostora, te provođenje planova za područje Grada Sarajeva da, u suradnji sa urbanistima, arhitektima i građevincima, pri provođenju regulacionih planova, striktno poštuju struku i arhitektonski ambijent Sarajeva kao glavnog grada BiH.

There are no comments yet.

Leave a Reply