Konstituiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini

Na Prvoj sjednici, održanoj 14.12.2020. godine, konstituiran je Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini u sastavu prof. dr. Velija Katica, predsjedavajući Odbora, mr. Tea Mušić, zamjenica Predsjedavajućeg, te članovi Samir Fazlić, Miroslav Živanović, Srđan Srdić, Denis Stojnić, Nazif Osmanović, Nihad Kreševljaković, doc.dr. Hadžan Konjo, doc.dr. Adis Arapović, Igor Baroš, prof.dr. Samir Arnautović i prof.dr. Mehmed Kulić.

Odbor je usvojio Poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada i druge radne dokumente.

Također, Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini  koji će, tokom mjeseca decembra, biti objavljen u sredstvima javnog informisanja.

 

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA

 Prof.dr. Velija Katica, s.r.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply