Konstituiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini

Na Prvoj sjednici, održanoj 21.11.2019. godine, konstituiran je Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini u sastavu prof. dr. Velija Katica, predsjedavajući Odbora, Tea Mušić, zamjenica Predsjedavajućeg, te članovi Samir Fazlić, Miroslav Živanović, Srđan Srdić, Dado Stojnić, Dženana Zlatar, Mirsada Murtić, Hadžan Konjo, Igor Baroš, Samir Arnautović i Adis Arapović.

Odbor je usvojio Poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada i druge radne dokumente.

Također, Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini  koji će, početkom decembra, biti objavljen u sredstvima javnog informisanja.

 

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA

 Prof.dr.Velija Katica, s.r.

There are no comments yet.

Leave a Reply