Gradsko vijeće utvrdilo Nacrt Statuta Grada Sarajeva i uputilo ga u javnu raspravu

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast preminuloj Segmedini Srna-Bajramović, zastupnici u Skupštini Kantona, delegatkinji u Federalnom parlamentu i potpredsjednici GO SDP BiH. Gradsko vijeće je, također, na današnjoj sjednici odalo počast svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u Prijedoru u periodu 1992.-1995. godina.

Rad sjednice, po usvojenom dnevnom redu, započeo je tako što je Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo Odluku o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću na lokaciji – Park, između zgrada Zemaljske vlade. Rad kipara Stijepe Gavrića izabran je, od strane Konkursne komisije, kao najbolje idejno rješenje za spomenik prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića.

U nastavku zasjedanja, nakon provedene javne rasprave, na inicijativu Komisije za međunarodnu saradnju Gradskog vijeća, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, u cilju privlačenja investicija i prijenosa znanja i tehnologija u svrhu razvoja lokalnih zajednica i Bosne i Hercegovine u cjelini. Osnovni zadaci su promocija Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada kao investicione i turističke destinacije, ostvarenje kontakta sa potencijalnim investitorima iz dijaspore i njihovo povezivanje sa projektnim partnerima i privrednicima iz Bosne i Hercegovine, kreiranje platforme koja će dijaspori pružati usluge i olakšati proces investicija i formiranje baze projektnih ideja kako bi se što bolje usmjerile investicije u konkretne projekte.

Gradski vijećnici usvojili su Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Grada Sarajeva i Verlab Instituta u svrhu unaprjeđenja naučne i istraživačke djelatnosti i aktivnosti, a što je u skladu sa Strategijom razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027. godina.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka kojom je utvrđen način na koji će Grad Sarajevo obilježavati 11. juli – Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, najgoreg zločina na evropskom tlu od Drugog svjetskog rata, a u skladu sa prigodnim Programom aktivnosti koji će se donositi svake godine. Usvojen je amandman gradonačelnice kojim je definisano obilježavanje 11. jula u tekućoj godini. Gradski vijećnik Toni Vukadin je, iskazujući podršku prijedlogu, naglasio da je Grad Sarajevo, kao glavni grad, prva institucija koja je usvajajući ovu Odluku službeno proglasila 11. juli Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Usvojena je i Odluka kojom Gradsko vijeće daje saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva za pristupanje postupku kupovine (otkupa) parne lokomotive (muzejskog eksponata)  „Kusače“, koja se planira postaviti na lokalitetu Bistričke stanice.

Na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o uslovima i načinu korištenja i davanja u zakup dijela objekta Željeznička stanica Bistrik, u cilju smanjenja cijena mjesečne zakupnine i drugih uslova, a kako bi Javni poziv za davanje u zakup dijela objekta Željeznička stanica Bistrik bio prihvatljiviji za potencijalne ponuđače. Gradonačelnica je prihvatila amandmane na prijedlog ove Odluke koje su uložile Komisija za Statut i akte i Administrativna komisija.

Nakon uvodnog izlaganja i široke diskusije, gradski vijećnici razmotrili su i usvojili Izvještaj o radu i poslovanju JP „Sarajevo“ d.o.o. za 2021. godinu iz kojeg je vidljivo da se 2020. godina, zbog pandemije koronavirusa, negativno odrazila na poslovanje ovog javnog preduzeća koje se  nastavilo i u prvoj polovini 2021. godine. U mjesecu junu, ublažavanjem mjera Kriznog štaba, primjetan je značajan porast prihoda kada je u pitanju posjeta Sarajevskoj žičari i Vijećnici, što je rezultiralo pozitivnim poslovanjem na kraju godine. S tim u vezi, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o. za 2021. godinu.

Zatim su usvojeni Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove „Gradski Muzeji“ Sarajevo za 2021. godinu i  Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu. Usvajanjem izvještaja javnih preduzeća i javne ustanove Grada Sarajeva, gradski vijećnici su dali podršku radu organa odlučivanja i organa uprave ovih preduzeća.

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2022. godine te Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2021. godini iz nadležnosti Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

U nastavku zasjedanja, gradski vijećnici su razmotrili tekst Nacrta Statuta Grada Sarajeva, u cilju  usklađivanja sa Ustavom Kantona Sarajevo s kojim je Statut Grada Sarajeva trebao biti usklađen još 2019. godine, te zakonima i drugim propisima donesenim od 2008. godine do sada, od kada je Statut Grada Sarajeva na snazi. Gradsko vijeće je utvrdilo Nacrt Statuta i usvojilo zaključak kojim se Nacrt upućuje u javnu raspravu u trajanju do 01.09.2022. godine. Zaključak će tokom trajanja javne rasprave bit javno dostupan građanima i svim zainteresiranim subjektima na službenoj internetskoj stranici Grada Sarajeva.

 Razmotren je i Nacrt Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajeva te zaključkom upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju sa prijedlogom mjera sistemskog finansiranja programa i aktivnosti JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj 02-1-614-22 od 09.05.2022. godine, iz koje je vidljivo da će i u narednom periodu ovo javno preduzeće nastaviti sa razvojem i unaprjeđenjem sistemske škole plivanja, projekata rehabilitacije za pripadnike boračke populacije i projekata za djecu sa poteškoćama. Gradski vijećnici su informisani i sa prijedlogom mjera u oblasti investicionog ulaganja u cilju obezbjeđenja alternativnih energetskih resursa, broj 02-1-615/22 od 09.05.2022. godine, a čiji je predlagač  JP „Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo.

Primljena je k znanju i Informacija  o aktivnostima Grada Sarajeva iz oblasti saradnje sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama porodične i dječje zaštite za period januar – april 2022. godine.

Gradonačelnica je, kao i do sada, nastavila s praksom redovnog informisanja Gradskog vijeća o toku realizacije projekata. Tako  je, u uvodnim napomenama, informisala gradske vijećnike i  o realizaciji projekta Kanalizacija na Trebeviću. Grad Sarajevo je pristupio projekatu izrade kanalizacionog sistema Vidikovac – Čolina kapa kao jedinom pravom i održivom rješenju odvodnje fekalnih voda sa objekata Vidikovac i dolazne stanice žičare, ali i rješavanju problema nepostojanja kanalizacionog sistema na čitavom Trebevićkom platou, jer su planirane tehničke mogućnosti da se na novi cjevovod priključe svi postojeći objekti na Trebeviću, čime bi se riješio veliki ekološki i higijensko-epidemiološki problem, što je svakako od interesa za zaštićeni pejzaž „Trebević“.

Razmotrene su i primljene k znaju i informacije o realizaciji Projekta revitalizacije obalnih kamenih zidova Miljacke pjeskarenjem, ukrašavanju mostova u gradu Sarajevu, iluminaciji mostova i Olimpijskog muzeja, realizaciji projekta rekonstrukcije i adaptacije objekta bivše zgrade SDK kod Vječne vatre i  realizaciji Projekta izgradnje poslovno ugostiteljskog objekta „Vidikovac“.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, Komisija za Statut i akte uputila inicijativu Kantonu Sarajevo za izmjenu Ustava Kantona Sarajevo, tako da se stvori pravni osnov za direktan izbor gradonačelnika Grada Sarajeva. Ova inicijativa je jednoglasno usvojena te je postala inicijativom Gradskog vijeća.

Gradski vijećnik Adi Škaljić uputio je inicijativu za ponovno pokretanje dodjeljivanja godišnje međunarodne poetske nagrade „Slovo Makovo/Mak Dizdar“, shodno važećoj odluci Gradskog vijeća donesenoj dana 31.7.2012. godine.

There are no comments yet.

Leave a Reply