Gradsko vijeće usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Program aktivnosti za Dan obilježavanja opsade Sarajeva 1992. – 1995. za 2020. godinu

Danas je održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Prije usvajanja dnevnog reda, Gradsko vijeće je, minutom šutnje, odalo počast preminuloj zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća Miri Jurić.

Gradsko vijeće je započelo rad današnje sjednice tako što je usvojilo Odluku o imenovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“  u 2020. godini.  Članovi Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini su članovi Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća, te Dženana Zlatar, Mirsada Murtić, Igor Baroš, Hadžan Konjo, Adis Arapović, i Samir Arnautović.

Dalji rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o zajedničkom finansiranju izgradnje lifta u OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo. Grad Friedrichshafen, pobratimski grad Sarajeva, izrazio je želju da doprinese ovom građevinskom projektu, kroz finansijsku podršku u iznosu od 40.000,00 EUR. Prema procjeni glavnog projekta, izgradnja lifta će koštati 94.093,58 KM, te će Grad Sarajevo finansirati   iznos koji nedostaje.

Zatim je usvojen Izvještaj o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva. Gradsko vijeće je upoznato sa podacima o podnesenim zahtjevima, te donesenim rješenjima u skladu sa Odlukom o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.

Potom su razmotreni nacrti Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva, za 2020. godinu, te zaključkom upućeni u  javnu raspravu u trajanju do 19.11.2019. godine.

Gradski vijećnici razmotrili, te usvojili zaključke kojim se Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu, u iznosu od 16.486.348,00 KM, te Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta, upućuju u javnu raspravu u trajanju do 30.11.2019. godine. Sve primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije gradskih vijećnika, iznesene na današnjoj sjednici, tretirat će se kao prilog javnoj raspravi.

Zatim je primljena k znanju Informacija o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama, te Informacija o aktivnostima na projektu „Izgradnja Trebevićke žičare”.

U nastavku sjednice, jednoglasno, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Program aktivnosti za Dan obilježavanja opsade Sarajeva 1992. – 1995. za 2020. godinu kojim će se, na prigodan i dostojanstven način, obilježiti najduža opsada jednog glavnog grada u savremenoj historiji ratovanja, te odati počast građanima Sarajeva ubijenim tokom opsade grada.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena su vijećnička pitanja i pokrenut veći broj inicijativa.

There are no comments yet.

Leave a Reply