Gradsko vijeće usvojilo odluku o davanju imena česmi u općini Stari Grad u ulici Terzibašina broj 1, Hatidža Mehmedović

Danas je održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Prije usvajanja dnevnog reda, Gradsko vijeće je odalo počast preminuloj  Hatidži Mehmedović, predsjednici Udruženja “Majke Srebrenice”.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je, na prijedlog Gradonačelnika,  Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo  Odluku o davanju imena česmi u općini Stari Grad, u ulici Terzibašina broj 1, Hatidža Mehmedović. Gradsko vijeće je prihvatilo razmatranje ove odluke, po hitnom postupku, čime je podržalo i obrazloženje Gradonačelnika da, Grad Sarajevo, na današnji dan, na primjeren način, oda počast i iskaže pijetet preminuloj predsjednici Udruženja „Majke Srebrenice“ Hatidži Mehmedović čija je životna borba za istinu, pravdu i pomirenje, simbol borbe svih kojima su ubijeni najmiliji.

Zatim je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Reljevo”. Izmjena se odnosi na izuzimanje iz režima zabrane građenja određenog lokaliteta, u svrhu izgradnje vjerskog objekta – džamije.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmatrali i usvojili Odluku o usvajanju Regulacionog plana “Rajlovac III” s Odlukom o provođenju Regulacionog plana “Rajlovac III”, a s obzirom da, zbog neplanske izgradnje, Regulacioni plan “Rajlovac III” iz 2001. godine nije moguće provoditi. Planom su, između ostalog, preispitane prostorne mogućnosti lokaliteta za novu izgradnju, integraciju zatečenog građevinskog fonda, uz mogućnost rekonstrukcije i zamjene građevinskog fonda, izgradnju objekata privrednog karaktera (mala preduzeća) i integrisanje postojećih privrednih kapaciteta, te opremanje područja adekvatnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom, uvažavajući postojeću parcelaciju i vlasničke odnose.

Gradsko vijeće je dalo saglasnost na Nagodbu u pravnoj stvari tužitelja City Mark Plus d.o.o. Sarajevo protiv tuženog Grada Sarajeva, radi naknade štete, a u cilju konačnog rješenja sudskog spora dogovorom.

Zatim je primljena k znanju Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za tekuću godinu.

Gradski vijećnici, već pri razmatranju prijedloga dnevnog reda sjednice, nisu prihvatili razmatranje Odluke o davanju saglasnosti za produženje mandata vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća ”Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo koja je bila predložena za razmatranje po  hitnom postupku.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, podržana inicijativa predsjedavajućeg Gradskog vijeća dr. Igora Gavrića, a  vezano za  molbu JP TVSA za sufinansiranje izrade dokumentarnog filma “Keli”, autora Muhameda Bikića, novinara i publiciste.

Gradsko vijeće je podržalo i inicijativu Kolegija Gradskog vijeća, te usvojilo zaključak da, Grad Sarajevo uputi apel nadležnim u Kantonu Sarajevo, ali i lokalnim zajednicama i javnim medijskim servisima da poduzmu aktivnosti, u okviru svog djelokruga i raspoloživih mogućnosti, kojima će se kontinuirano, u dužem periodu, voditi snažna kampanja, s ciljem podizanja svijesti o neophodnosti jačanja odgovornosti svih učesnika u saobraćaju i svijesti o teškim i trajnim posljedicama koje mogu nastati zbog neodgovornih postupaka svih subjekata.

There are no comments yet.

Leave a Reply