Gradsko vijeće usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Grada Sarajeva,  za 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu.  U izvještajnom periodu, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, između ostalog, usvojilo akte iz svoje nadležnosti vezane za projekte Grada Sarajeva kao što su  obnova i rehabilitacija historijske građevine Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, kao historijskog spomenika, izgradnja hotela “Vidikovac” u blizini dolazne stanice Trebevićke žičare, obnova Olimpijskog muzeja, obnova Kasarne Jajce, kao i stipendiranje učenika srednjih škola i druge značajne projekte. Ulogu glavnog grada Gradsko vijeće je ostvarivalo i praćenjem aktivnosti na planu međunarodne saradnje Grada Sarajeva i odlučivanjem o uspostavljanju novih oblika bilateralne, odnosno multilateralne saradnje. Gradsko vijeće Grada Sarajeva je kontinuirano radilo i na rješavanju statusnih pitanja Grada Sarajeva, te je tako, između ostalog, održana i Tematska sjednica na kojoj je razmatran Nacrt Zakona o lokanoj samoupravi Kantona Sarajevo, te u povodu toga doneseni određeni zaključci koji su upućeni nadležnim institucijama.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, još nekoliko programiranih izvještaja. Tako su usvojili Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2019. godinu, Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva za prošlu godinu, te nakon rasprave i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2019. godine.

Dalje je, Gradsko vijeće svojim odlukama, razriješilo člana, odnosno imenovalo člana Odbora za lokalni biznis i turizam Gradskog vijeća.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici nisu usvojili Odluku o prestanku važenja Odluke o danu otvorenih vrata za udruženja i fondacije u Gradu Sarajevu.

Zatim je usvojena Odluka o usvajanju Regulacionog plana “Švrakino Selo – Mlakve” sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana “Švrakino Selo – Mlakve”. Planom je, između ostalog, data mogućnost nove izgradnje, integracije zatečenog građevinskog fonda, uz mogućnost intervencija na istom (rekonstrukcija, nadziđivanje, dogradnja i zamjena građevinskog fonda), te opremanje područja adekvatnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom, uvažavajući postojeću parcelaciju i vlasničke odnose.

Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Sarajevogas – Bosnalijek” sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana “Sarajevogas – Bosnalijek”, te ga, zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

U nastavku zasjedanja je usvojen Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2019. godini. Grad Sarajevo, provodeći Odluku o sportskim manifestacijama omogućuje da veliki broj građana našeg grada, a posebno djece i mladih, u toku cijele godine, budu neposredni sudionici različitih međunarodnih sportskih sadržaja koji iz godine u godinu dobijaju na masovnosti, a posebno kvaliteti.

Na današnjoj sjednici, nakon diskusije, usvojen je i Izvještaj o provođenju Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo za 2019. godinu. U okviru razmatranje ove tačke, gradski vijećnici su usvojili zaključak kako bi se ubrzala realizacija Programa podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo.

Gradski vijećnici su primili k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 31.03.2020. godine, Informaciju o uspjehu učenika srednjih škola na području grada Sarajeva u školskoj 2018./2019. godini, Informaciju upisu učenika u srednje škole na području grada Sarajeva u školskoj 2019./2020. godini, Informaciju o realizaciji projekta sanacije, restauracije, kolorističke obrade fasada u ulici Štrosmajerova i na području Općine Stari Grad, te Informaciju o realizaciji projekta biciklističke staze na području Grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute određene inicijative.

Tako je, između ostalih inicijativa, na prijedlog zamjenice Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edine Gabele, Gradsko vijeće usvojilo inicijativu da se Kalendar obilježavanja datuma i događaja od značaja za Grad Sarajevo dopuni odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježju ispred Općine Novi Grad Sarajevo, te na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti i inicijativu da se isti kalendar dopuni i uvrštavanjem spomen obilježja “Dobrinjska barikada”.

There are no comments yet.

Leave a Reply