Gradsko vijeće usvojilo Izvještaj o aktivnostima na realizaciji projekta ”Izgradnja Trebevićke žičare”

Rad Osme sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva je započeo razmatranjem prijedloga  dnevnog reda. Poslije rasprave, izostavljeno je razmatranje predloženih odluka vezanih za regulacione planove. Gradski vijećnici su uvažili mišljenje Komisije za Statut i akte, budući da je Grad Sarajevo izgubio nadležnost za donošenje regulacionih planova, donošenjem Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

Gradsko vijeće je, na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća, službenim obavještenjima Mandatno – imunitetske komisije upoznato o prestanku mandata gradskog vijećnika Enesa Pešteka, koji je podnio ostavku na mandat gradskog vijećnika. Također, informacijama Mandatno – imunitetske komisije, Gradsko vijeće je službeno upoznato o dodjeli mandata gradskom vijećniku Adnanu Guši, koji je, zatim, davanjem svečane izjave primio dužnost i stekao prava i obaveze gradskog vijećnika.

Zatim su gradski vijećnici, svojim odlukama, razriješili određene članove radnih tijela. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je za  pravobranioca u Pravobranilaštvu Grada Sarajeva, svojom odlukom, imenovalo Sanjina Smajlovića koji je dao svečanu izjavu pred Gradskim vijećem. Usvojena je i odluka o razrješenju dosadašnjeg pravobranioca, zbog isteka mandata.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o imenovanju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini.

Gradsko vijeće je usvojilo Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2017. godinu. Naime, prateći realizaciju Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2017. godinu, Kolegij Gradskog vijeća je uočio potrebu za reprogramiranjem rada Gradskog vijeća do kraja godine, a posebno u dijelu koji se odnosi na oblast urbanog planiranja. Kolegij Gradskog vijeća Grada Sarajeva je utvrdio Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2017. godinu koje je Gradsko vijeće i usvojilo.

Dalje je razmotren i  usvojen  Izvještaj o primjeni odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, a iz rasprave je proizašao prijedlog za izmjenu ovog propisa tokom sljedeće godine.

Na današnjoj sjednici, Izvještaj o aktivnostima na realizaciji projekta ”Izgradnja Trebevićke žičare” je prezentovan i prikazivanjem kratkog dokumentarnog filma. Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj, te, tokom diskusije, dali snažnu podršku Gradonačelniku i svim subjektima realizacije ovog značajnog projekta.

Zatim je usvojen Periodični izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje koji sadrži informacije o aktivnostima grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje za period juni — septembar 2017. godine.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su, prvi put, po formiranju JP „Sarajevo“ d.o.o, putem izvještaja, upoznati o radu i rezultatima poslovanja za period 01.01.-30.06.2017. godine, te planu i programu rada za tekuću godinu. Tokom široke diskusije, zaključeno je da se primjedbe, prijedlozi i sugestije iznesene u današnjoj diskusiji pretoče u zaključak koji će poslužiti organima ovog  preduzeća kao smjernice pri izradi Izvještaja za 2017. godinu.

Dalje su gradski vijećnici razmotrili Nacrt Politike Grada Sarajeva za mandatni period 2016-2020, Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu, Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu, te ih, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu.

U nastavku sjednice gradski vijećnici su usvojili prijedlog  tema za Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2018. godinu, gdje je, između ostalog, navedeno sljedeće:

“1. Gradsko vijeće Grada Sarajeva je mišljenja da je potrebno preispitati Ustavna rješenja, posebno u dijelu koji se odnosi na teritorij Grada Sarajeva i djelokrug lokalne samouprave Grada Sarajeva, utvrđen Ustavom Kantona Sarajevo. Očekuje se nastavak provođenja reforme lokalne samouprave u smislu raspodjele nadležnosti lokalne samouprave i pripadajućih javnih prihoda u Kantonu Sarajevo, donošenjem odgovarajućih zakonskih propisa, odnosno očekuje se da će teme koje znače realizaciju ove aktivnosti biti sadržane u Programu rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2018. godinu. U tom kontekstu, Gradsko vijeće predlaže da u programu bude sadržana tema kojom će se Skupština Kantona Sarajevo podrobnije upoznati sa obavezama iz presuda Ustavnog suda F BiH, a po zahtjevima za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Grada Sarajeva, a zatim i donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo.

2. Gradsko vijeće Grada Sarajeva predlaže da se tokom 2018. godine preispita i Zakon o prostornom uređenju i donesu izmiene i dopune tako da se utvrdi nadležnost Grada Sarajeva za donošenje regulacionih planova, a da se do tada, što je prije moguće, utvrdi moratorij na primjenu odredbi važećeg zakona, koje se odnose na djelokrug gradskih općina za donošenje regulacionih planova, kako gradske općine ne bi pristupale novim procesima provedbenog planiranja gradskog prostora nekoordinirano”.

Zatim je Gradsko vijeće, u povodu razmatranja Prednacrta Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo, a poslije rasprave provedene u radnim tijelima Gradskog vijeća,  usvojilo usaglašeno mišljenje koji će uputiti Skupštini Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu pravde Kantona Sarajevo, a  u kojem je, između ostalog, podsjetilo navedene organe Kantona Sarajevo na mišljenje Grada Sarajeva o Amandmanima L — LV na Ustav Kantona Sarajevo koje Skupština Kantona nije uvažila, te da Ustavnim promjenama, na primjer, nije tretiran teritorij Grada Sarajeva, a u Ustavu je utvrđen samoupravni djelokrug Grada Sarajeva što, po mišljenju Grada Sarajeva, nije trebao biti sadržaj Ustavnih odredbi.

 

Razmotrene su i primljene k znanju Informacija o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za period januar – oktobar 2017. godine, Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period, Informacija o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama, te Informacija o realizaciji programa mjera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta života stanovnika grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi.

Na kraju sjednice,  upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut veći broj inicijativa. Tako je između ostalih, Gradonačelnik podržao inicijativu gradskog vijećnika Samira Fazlića da se, u budućim posjetama najviših zvaničnika drugih država, u službeni protokol Predsjedništva Bosne i Hercegovine, uvrsti posjeta Spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.

There are no comments yet.

Leave a Reply