Gradsko vijeće razmotrilo Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu

01

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 44. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, Predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o obrazovanju Odbora za dodjelu  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2017. godini. Predsjedavajući Odbora je Miroslav Živanović, zamjenik predsjedavajućeg Velija Katica, a članovi su Sanja Lazar, Drago Jurić, Slaven Kovačević, Gradimir Gojer, Enes Husejnović, Igor Kamočaji, Predrag Puharić, Fadila Bošnjak, Edin Mustafić, Adnan Efendić i Salih Selmanović.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Hirošime s ciljem jačanja prijateljstva, promocije mira, razmjene informacija i iskustava u oblastima kulture i okoliša, te realizacije konkretnih projekata u oblastima od zajedničkog interesa za građane ovih gradova.

02

U nastavku sjednice usvojen je Izvještaj o implementaciji Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću. Izvještaj sadrži pregled do sada izvršenih aktivnosti u pripremi implementacije i dosadašnji tok implementacije Projekta.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji projekata iz oblasti zaštite okoliša u saradnji sa Aarhus centrom na području grada Sarajeva.

03

Na današnjoj sjednici,  gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 15 dana, kako je predložen i izmijenjen tokom diskusije. U javnu raspravu upućen je i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu, te Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2017. godinu.

Gradski vijećnici su, kroz široku diskusiju, razmatrali Cjelovitu Informaciju Pravobranilaštva Grada Sarajevo o provedenim aktivnostima nadležnih gradskih organa u funkciji realizacije Projekta izgradnje Nove Trebevićke žičare sa aspekta ne/mogućnosti za preduzimanje daljnih pravnih koraka.