Gradsko vijeće podržalo inicijativu Gradonačelnika  o mogućnosti realizacije projekta održavanja Formule E u Sarajevu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 16. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o izmjenama i dopuni Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo, a nakon što je zamjenica  Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mira Jurić inicirala da se u Kalendar uvrsti i 21. juni, kao Dan odbrane sarajevskog naselja Dobrinja. Usvojen je i prijedlog Odbora za društvene djelatnosti da se u Kalendaru, u dijelu koji se odnosi na obilježavanje Dana Grada Sarajeva, navede da se 5. april obilježava kao dan kada je izvršen prvi napad na Sarajevo, na policijsku školu Vraca.

Gradsko vijeće je nastavilo rad današnje sjednice tako što je, na prijedlog gradskog vijećnika Vibora Handžića, usvojilo izmjene i dopune Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Sarajeva kojima su se, između ostalog, obezbijedili mehanizmi zaštite protiv spolne diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, a sve u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

Gradski vijećnici su, po hitnom postupku, usvojili Odluku o izmjeni naziva budžetske pozicije u Budžetu Grada Sarajeva za 2018. godinu, zbog hitnog finansijskog djelovanja, u pripremi terena stadiona Grbavica za nastup A reprezetacije Bosne i Hercegovine.

U nastavku zasjedanja usvojen je Izvještaj Gradonačelnika o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila Dana grada Sarajeva u 2018. godini.

Dalje je Gradsko vijeće, putem izvještaja Gradonačelnika, upoznato da je Grad Sarajevo, u 2017. godini, provođenjem Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva finansijski podržao realizaciju brojnih kulturnih i sportskih manifestacija, različite projekte uspješnih i perspektivnih pojedinaca, sportskih kolektiva, kulturnih, obrazovnih i drugih institucija iz nadležnih oblasti.

Zatim je usvojen Izvještaj o realizaciji projekta stipendiranja učenika srednjih škola u školskoj 2017/2018. godini kojim se Gradsko vijeće detaljno upoznalo o namjenskom usmjeravanju sredstava Grada Sarajeva za stipendiranje učenika srednjih škola.

U nastavku sjednice, usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu. Putem izvještaja su gradski vijećnici upoznati sa realizacijom značajnih sredstava Budžeta Grada Sarajeva koje je ovo Javno preduzeće, u protekloj godini, između ostalog, utrošilo i na realizaciju različitih edukativnih, sportskih i rekreativnih projekata i programa, te ostalih aktivnosti koje su odgovorile ciljevima postojanja preduzeća što je, na kraju godine, rezultiralo pozitivnim poslovanjem. Gradskom vijeću je prezentiran i plan rada za tekuću godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu i poslovanju za 2017. godinu JP “Sarajevo” d.o.o. uz konstataciju  da 2017. godina, kao početna, nije referentna godina za sagledavanje rada ovog preduzeća, a imajući u vidu poznata postignuća u tekućoj godini.  Izvještaj ne sadrži značajan napredak u upravljanju Vijećnicom, niti puštanje u rad Trebevićke žičare, a što se evidentira u tekućoj godini.  Gradskom vijeću je prezentiran i plan rada za 2018. godinu koji se za sada uspješno realizira.

Dalje je primljena k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 31.03.2018. godine, te Informacija o izgradnji biciklističke staze na potezu Nedžarići-Skenderija.

Gradsko vijeće je primilo k znanju  Informaciju o mogućnosti realizacije projekta održavanja Formule E u Sarajevu, te dalo podršku svim potrebnim aktivnostima kako bi Sarajevo i zvanično dobilo kandidaturu, te je, svojim zaključkom, zadužilo Gradonačelnika da za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća, predloži akt kojim će Gradsko vijeće odlučiti o pristupanju projektu održavanja Formule E u Sarajevu  i opredijeliti se za  izdvajanje budžetskih sredstava, potrebnih za izradu studije izvodljivosti.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut veći broj  inicijativa. Tako je između ostalih, podržana inicijativa predsjedavajućeg Gradskog vijeća dr. Igora Gavrića, vezana za unaprijeđenje liječenja i poboljšanje kvaliteta života djece i omladine oboljele od dijabetesa u Kantonu Sarajevo i njihovih obitelji.

There are no comments yet.

Leave a Reply