Gradsko vijeće Grada Sarajeva održalo Prvu redovnu sjednicu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj Prvoj sjednici, kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo odluke o radnopravnom statusu funkcionera Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici, nakon široke diskusije, nisu usvojili izvještajne dokumente vezane za rad prošlog saziva Gradskog vijeća, i to Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo i Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove „Gradski muzeji”,  za 2020. godinu.

Povodom razmatranja izvještajnih akata, gradski vijećnici su uputili određene prijedloge za poduzimanje mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u oblastima na koje su se razmatrani akti odnosili te usvojili određene zaključke.

Tako je povodom razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove „Gradski muzeji“ za 2020. godinu, na prijedlog zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Dragana Stevanovića, usvojen zaključak kojim se zadužuje Gradonačelnica da, u saradnji sa nadležnim organima Općine Novo Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo, poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se obezbijedila  sanacija i održavanje mosta Ars Aevi i intenzivirala aktivnost na realizaciji projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi.

Na današnjoj sjednici upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Veći broj inicijativa je podnio Klub gradskih vijećnika Narod i Pravda, među kojima su inicijative koje se, između ostalog, odnose na revizije ljudskih resursa, javnih nabavki, finansijskih izvještaja Grada Sarajeva za mandatni period 2016.-2020., svih projekata koji su u toku, kao i reviziju opravdanosti davanja na korištenje prostorija statutarnog sjedišta Grada Sarajeva na adresi Hamdije Kreševljakovića broj 3.

Klub gradskih vijećnika Narod i Pravda podnio je i inicijativu da se sjednice Gradskog vijeća, ubuduće, prenose javno putem TV Sarajevo ili direktnog linka te da se zadužuje Gradonačelnica da za  tu namjenu planira sredstva u izmjenama i dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu.

Ova inicijative su usvojene te su postale inicijative Gradskog vijeća.

There are no comments yet.

Leave a Reply