Gradsko vijeće na Osmoj sjednici podržalo inicijativu predsjedavajućeg Jasmina Ademovića da Grad Sarajevo Savezu brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH da podršku za realizaciju obilježavanja jubileja tridesete godišnjice od osnivanja Prvog korpusa Armije RBiH u 2022. godini

Usvajanjem zaključka iz inicijative predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića, Gradsko vijeće je danas, podržalo realizaciju obilježavanja jubileja tridesete godišnjice od osnivanja Prvog korpusa Armije RBiH. Grad Sarajevo će u budžetu za 2022. godinu, planirati sredstva za podršku ovoj manifestaciji, a čiji je organizator Savez brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH.

Naime, dana 03.11.2021. godine, upriličen je sastanak predsjednika Saveza brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH Hilme Kovača i sekretara Saveza Muhameda Džananovića sa predsjedavajućim Gradskog vijeća Jasminom Ademovićem.

Kovač i Džananović su upoznali predsjedavajućeg Gradskog vijeća sa programskim ciljevima Saveza i sa trenutnim aktinostima na realizaciji istih.

Predsjedavajući Ademović je prepoznao značaj i dao podršku prijedlozima predstavnika Saveza na planiniranju, pripremi i realizaciji aktivnosti na obilježavanju značajnih datuma, događaja i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rada 1992-1995. godine.

Tako je dogovoreno da se početkom 2022. godine krene sa pripremom obilježavanja tridesete, “jubilarne” godišnjice formiranja Prvog korpusa Armije R BiH i svih drugih značajnih datuma koji su obilježili “višestoljetnu opstojnost multietničkog Sarajeva i države Bosne i Hercegovine”, a uvažavajući potrebu za podrškom Grada Sarajeva ovom i sličnim udruženjima, u procesu valorizacije, obilježavanja i edukacije o značajnim događajima, datumima i ličnostima iz odbrambeno-oslobodilačkog rada 1992-1995. godine.

There are no comments yet.

Leave a Reply