Gradsko vijeće na današnjoj sjednici  usvojilo osam odluka o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo

Na današnjem nastavku Treće sjednice Gradsko vijeće Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović,  predsjedavajući Gradskog vijeća,  je primilo k znanju četiri Informacije Gradonačelnice, i to: Informaciju o realizaciji projekta obnove i restauracije „Željezničke stanica Bistrik“, Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području općine Novi Grad Sarajevo na poddionici VI transverzale, Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području općine Novo Sarajevo na poddionici od VI do III transverzale i Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području općine Centar (od Vilsonovog šetališta do spoja sa biciklističkom stazom općine Centar kod Druge Gimnazije).

Nakon završetka Treće sjednice, Gradsko vijeće je pristupilo održavanju Četvrte redovne sjednice na kojoj su su se imenovali vršioci dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP „Sarajevo“ d.o.o. na period od tri mjeseca. Gradsko vijeće Grada Sarajevo je razriješilo raniji saziv Skupštine JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo obzirom da im na jednoj od prethodnih sjednica Gradskog vijeća nije usvojen Izvještaj o radu, te imenovalo vršioce dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. d.o.o. na period od tri mjeseca.

Imenovanje članova Skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo na mandatni period od četiri godine vršit će se u konkursnoj proceduri, a u skladu sa  Odlukom o proceduri, uslovima i standardima imenovanja članova Skupštine javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo, a koju je Gradsko vijeće usvojilo na junskoj sjedinici.

Na današnjoj četvrtoj sjednici novi saziv Gradskog vijeća je iskazao i svoju snažnu opredjeljenost da daje podršku razvoju kulture u Sarajevu usvajanjem osam odluka o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo. Finansijsku podršku su tako dobile sljedeće kulturne manifestacije: 61. Internacionalni teatarski festival MESS 2021, 27. Sarajevske večeri muzike „SVEM 2021“, 12. Balet Fest Sarajevo 2021, 60.  Međunarodni književni festival „Sarajevski dani poezije 2021“, 7. Festival dječije umjetnosti „FEDU 2021“, 6. Međunarodni festival književnosti „Bookstan. No East. No West. 2021“, „Sarajevo Big Band 2021“ i 25. Festival „Baščaršijske noći 2021“.

Gradsko vijeće je usvojilo i Zaključak prema kojem će se revidirati Odluka Grada o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo na način da će se proširiti spisak kulturnih manifestacija od interesa za Grad Sarajevo, a koje će tako dobiti i priliku da ostvare finansijsku podršku Grada.

There are no comments yet.

Leave a Reply