Gradsko vijeće informisano o završnim pripremama za najveći sportski događaj u Sarajevu nakon Zimskih olimpijskih igara EYOF 2019.  

Danas je održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Prije usvajanja dnevnog reda, Gradsko vijeće je, minutom šutnje, odalo počast preminulom profesoru i istaknutom javnom djelatniku Zdravku Grebi.

Gradsko vijeće je započelo rad današnje sjednice, tako što je, svojim odlukama, razriješilo člana, odnosno imenovalo člana Administrativne komisije Gradskog vijeća.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, predstavnika Gradskog vijeća za 2018./2019. školsku godinu koja će razmotriti pristigle prijave i utvrditi pravo na stipendije za učenike srednjih škola u 2019. godini.

Dalji rad Gradskog vijeća nastavljen je razmatranjem, te usvajanjem  Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.). Naime, ukazala se potreba za dopunom ove Odluke na način da se pored postojećih djelatnosti, JP Sarajevo d.o.o. registruje i za obavljanje djelatnosti proizvodnje,  prijenosa, distribucije električne energije  i trgovine električnom energijom.

S tim u vezi, usvojena je i Odluka o dopunama Statuta ovog Javnog preduzeća.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ sa finansijskim planom za 2019. godinu.

Potom je primljena k znanju Informacija o pripremama za EYOF 2019. za decembar 2018. godine. Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je upoznao gradske vijećnike sa završnim pripremama, te ceremonijom svečanog otvaranja Evropskog olimpijskog festivala za mlade (EYOF 2019.), najvećeg sportskog događaja u Sarajevu nakon Zimskih olimpijskih igara 1984. godine.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

There are no comments yet.

Leave a Reply