vjecnica-sestoaprilska nagrada 08 - Copy

Grad Sarajevo Gradsko vijeće je, u  povodu obilježavanja 6. aprila, Dana Grada Sarajeva, raspisalo Konkurs za izradu Idejnog rješenja scenarija za produkciju, organizaciju i realizaciju Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati 06. aprila 2017. godine u Vijećnici, a što je centralni događaj u okviru manifestacije obilježavanja Dana Grada Sarajeva.

Idejno rješenje scenarija Svečane sjednice, koje bi se trebalo dobiti putem Konkursa, ima za cilj:

  • promociju Grada Sarajeva u svim aspektima kulturno – povijesnih i tradicionalnih vrijednosti uz naglašavanje multi-multi karaktera grada, uz podsjećanje na ljude i događaje koji su obilježili Sarajevo kroz povijest,
  • promociju pozitivne strane današnjeg Sarajeva, putem prezentacije ljudi i događaja koji su obilježili predhodnu godinu u gradu Sarajevu i ljudi i događaja koji su promovirali grad Sarajevo u protekloj godini van zemlje,
  • promociju urbanog načina života uz tradicionalno poštovanje pisanih i nepisanih pravila zajednice u Sarajevu, koju treba uvažavati da bi Sarajevo ostalo Sarajevo.

Na Konkurs za izradu idejnog rješenja mogu se prijaviti sva zainteresovana fizička lica, s tim da dostave dokaz o stručnosti i preporuku za pravno lice koje može producirati, realizirati i organizirati događaj po Idejnom rješenju koje predlože, u svemu kako je to navedeno u Konkursu. Na Konkurs se mogu prijaviti i  pravna lica registrirana za ovu djelatnost.

Konkursna komisija će izabrati tri najbolja Idejna rješenja za koja je predviđena novčana  nagrada.

Konkursna komisija će, po osnovu jednog od nagrađenih idejnih rješenja, i realizirati Svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, povodom 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2017. godini.

Konkurs za izradu Idejnog rješenja za produkciju, organizaciju i realizaciju Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva u 2017. godini je dostupan na službenoj stranici Gradskog vijeća Grada Sarajeva http://gradskovijece.sarajevo.ba/, zajedno sa konkursnom dokumentacijom, a otvoren je do 21.02.2017. godine.