Gradsko vijeće Grada Sarajeva će 4. aprila razmatrati usvajanje Regulacionog plana „Brdo Hrasno“

Kolegij Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na danas održanoj sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmatrao je, između ostalog, pripreme za obilježavanje 30. godišnjice od početka opsade Sarajeva 1992. godine, pripreme za obilježavanje 6. aprila – Dana grada Sarajeva, te pripreme za održavanje Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva u povodu 6. aprila – Dana grada Sarajeva.

Jadna od tema je bila i priprema za održavanje redovne 14. sjednice Gradskog vijeća koja će se održati 4. aprila 2022. godine.

Iako je to na prošloj sjednici Kolegija bilo neizvjesno, danas je Kolegij Gradskog vijeća potvrdio da će predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, na prijedlog ovlaštenog predlagača gradonačelnice Grada Sarajeva Benjamine Karić, u prijedlog dnevnog reda 14. sjednice Gradskog vijeća uvrstiti i razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Hrasno Brdo“ sa Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Hrasno Brdo“, u redovnoj proceduri.

Potrebno je podsjetiti da je Kolegij Gradskog vijeća Grada Sarajeva razmatrao inicijative građana  za što skorije donošenje Regulacionog plana „Brdo Hrasno“, u septembru mjesecu 2021. godine i tada informirao javnost o stanju procesa i aktivnostima koje se vode u pogledu izrade i donošenja ovog regulacionog plana.

Tada je najavljeno da će Gradsko vijeće prijedlog Plana razmatrati najkasnije do kraja prve polovice 2022. godine.

Od tada su organi Grada Sarajeva kontinuirano inicirali i pratili aktivnosti svih subjekata do konačnog utvrđivanja prijedloga akata kojima će se Gradsko vijeće odrediti o novom planu.

Proces je Grad Sarajevo vodio u saradnji s Općinom Novo Sarajevo, zajedno sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajeva – nosiocem izrade Plana.

Tako je Prijedlog Plana utvrđen sada i Gradsko vijeće će ga razmatrati na prvoj narednoj sjednici.

Potrebno je podsjetiti da vlada izuzetan interes građana ovog područja za konačnim donošenjem ovog plana. Naime, važeći planski dokument je donesen još 2001. godine.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana donesena je još 2014. godine na inicijativu Općine Novo Sarajevo pa je izmijenjena 2017. godine, a Nacrt Plana je Gradsko vijeće uputilo u javnu  raspravu krajem 2019. godine.

Tako da se ovaj proces, započet prije osam godina, konačno planira i završiti.

There are no comments yet.

Leave a Reply