Gradsko vijeće dodijelilo nagradu „Sarajevska pahuljica“ Ismailu Zulfiću

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 14. sjednici kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, poslije razmatranja predhodnih pitanja, usvojilo  dnevni red sjednice.

Uslijedila je prezentacija  direktora JP „Sarajevo“, d.o.o. Esada Tanovića, a zatim i rasprava gradskih vijećnika koja je rezultirala inicijativom  podržanom od strane Gradskog vijeća: „Gradsko vijeće Grada Sarajeva je upoznato i podržava namjeru nadležnih u JP „Sarajevo“ d.o.o. da, na početku rada, utvrdi cijene  prevoznih karata za Trebevićku žičaru, tako da bude utvrđena niža cijena za građane Sarajeva i BiH, u odnosu na strane goste, budući da je Grad Sarajevo kao investitor, pored donatorskih, uložio velika sredstva iz Budžeta Grada Sarajeva u izgradnju, odnosno obnovu, ovog značajnog infrastukturnog objekta i simbola Sarajeva. Gradsko vijeće Grada Sarajeva će uputiti JP “Sarajevo” d.o.o. izvod iz tonskog zapisa sjednice Gradskog vijeća sa diskusijama gradskih vijećnika, u povodu iznesene prezentacije, kako bi nadležni organi JP “Sarajevo”, d.o.o. mogli razmotriti i eventualno iskoristiti neke iznesene ideje, odnosno preporuke gradskih vijećnika, pri formiranju cijene karte na samom početku rada žičare, ali i poslije analize rezultata, nakon određenog perioda funkcije žičare”.

Usvajanjem Odluke o dodjeli nagrade „Sarajevska pahuljica“ Ismailu Zulfiću za ostvaren izuzetan uspjeh na takmičenju u oblasti sporta, započeo je rad 14. sjednice Gradskog vijeća.  Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće nagradu dodjeljuje mladim osobama u životnoj dobi do navršenih 30 godina starosti, te redovnim učenicima i studentima sa područja grada Sarajeva, kao pojedincima i grupama, koji su ostvarili izuzetne rezultate na očuvanju i unaprijeđenju općedruštvenih vrijednosti, kao i u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

Gradski vijećnici su usvojili  Odluku o davanju imena gornjoj stanici „Trebevićke žičare“ Ramo Biber, jednoj od prvih žrtava rata 1992. godine,  radnika, tada, gradskog komunalnog preduzeća GRAS, koji je 02.03.1992. godine ubijen na radnom zadatku, dok je na gornjoj/dolaznoj stanici Trebevićke žičare obavljao dužnost strojara i obezbjeđivao Trebevićku žičaru. Donošenje ove odluke znači konačan dokument u realizaciji, jednoglasno podržane, inicijative Gradskog vijeća.

Zatim je Gradsko vijeće razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2017. godinu  sa zaključnim razmatranjima u kojima je sublimiran rad u izvještajnom periodu.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, izvještaje drugih organa Grada Sarajeva i to Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajevo za prošlu godinu, te, nakon rasprave, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2017. godine, kao i Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2017. godini.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o usvajanju Regulacionog plana “Bojnik II” s Odlukom o provođenju Regulacionog plana “Bojnik II”. Planom su preispitane prostorne mogućnosti područja i stvoreni uslovi za uređenje prostora, integraciju zatečenog građevinskog fonda, novu izgradnju, obezbijeđenje nedostajućih kapaciteta društvene infrastrukture, te opremanje područja potrebnom saobraćajnom, energetskom i komunalnom infrastrukturom.

Dalje je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog Programa obuke i osposobljavanja spasilaca na vodi na uređenim kupalištima, kako bi se program mogao provoditi i u objektu Grada Sarajeva “Olimpijski bazen Otoka”.

Gradsko vijeće je razmotrilo, te primilo k znanju Informaciju JP „Sarajevo“, d.o.o, o namjenskom korištenju prostora Vijećnice za period 01.01. – 31.12.2017. godine, Informaciju o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u školskoj  2017./2018. godini, te Informaciju o spolnoj strukturi Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i drugih organa i tijela koje imenuje Gradsko vijeće Grada Sarajeva sa informacijom Gradonačelnika o zastupljenosti spolova u organima i tijelima Grada Sarajeva i gradskim preduzećima.

U povodu razmatranja  Informacije o učincima ulaganja u organizaciju javnog dočeka za prethodne tri nove godine (2018., 2017. i 2016.) koju je  prezentirala predstavnica Ekonomskog instituta u Sarajevu, usvojeni su određeni zaključci, te inicirano  osmišljavanje   projekata, sličnih projektu dočeka Nove godine, u organizaciji Grada Sarajeva koji bi se realizirali tokom godine, a s ciljem obogaćivanja turističke ponude Grada Sarajeva.

Na kraju su, kao i obično,  upućena određena vijećnička pitanja  i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako je, između ostalog, podržana inicijativa Odbora za društvene djelatnosti da Gradsko vijeće uputi zahtjev JP „Sarajevo“, d.o.o, da, među muzejskim postavkama u Vijećnici, bude zastupljen i prostor u kome će se predstaviti kontekst i značaj Dana Grada Sarajeva, a s ciljem promocije Grada.

There are no comments yet.

Leave a Reply