Gradski vijećnici usvojili Odluku o osnivanju Javne ustanove ”Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo”

Danas je u Vijećnici održana Deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Na sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su, svojim odlukama, razriješili određene članove radnih tijela. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici nisu usvojili predloženu Odluku o obrazovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini.

Dalje je usvojena Odluka o razrješenju sa funkcije predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva koji je podnio ostavku, a zbog izbora za pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici, nakon provedene javne rasprave, usvojen je Etički kodeks izabranih zvaničnika Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“.

Nakon što su gradski vijećnici, usvajanjem odluke, utvrdili postojanje javnog interesa za osnivanje Javne ustanove ”Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo”, na današnjoj sjednici, usvojena je i odluka o osnivanju Muzeja savremene umjetnosti ARS AEVI koji će institucionalno da skrbi za kolekciju ARS AEVI, a čije je osnivanje od izuzetnog društvenog značaja za grad Sarajevo, kao glavni grad države Bosne i Hercegovine.

U nastavku sjednice nije usvojena Odluka o stavljanju van snage Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, ali je usvojen zaključak kojim se upućuje inicijativa nadležnim organima s ciljem uređenja ove oblasti.

Gradsko vijeće je, poslije uvodnog izlaganja zamjenika direktora EYOF-a 2019, usvojilo Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019, za period od 01.09.2017. godine do 31.10.2017. godine, putem kojeg su gradski vijećnici upoznati o aktivnostima na pripremi i realizaciji Evropskog olimpijskog festivala 2019 Sarajevo i Istočno Sarajevo, u izvještajnom periodu.

Zatim je razmotren Izvještaj o realizaciji Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Izvještaj sadrži detaljan opis izvedbe II  faze Projekta službene elektronske komunikacije koji obuhvata proširenje korisnika i podataka uključujući organizovanje rada radnih tijela i Kolegija Gradskog vijeća na elektronski način. Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj, te dali podršku nastavku realizacije Projekta. U okviru razmatranja ovog Izvještaja, usvojeni su i predloženi zaključci s ciljem nastavka kontinuiteta, te osiguranja materijalno tehničkih i kadrovskih uvjeta za nastavak implementacije Projekta.

Primljena je k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. do 30.09.2017. godine.

Dalje je Gradsko vijeće, putem detaljne prezentacije predstavnika BH Gasa d.o.o, upoznato o snabdjevenosti grada Sarajeva gasom za grijnu sezonu 2017/2018. Informacija je primljena k znanju.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, podržana inicijativa Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj da Gradsko vijeće uputi inicijativu nadležnim institucijama BiH i Federacije BiH, da u skladu s Ustavom BiH i Ustavom Federacije BiH, donesu Zakon o glavnom gradu.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply