Grad Sarajevo ponovo izabran za člana Izvršnog odbora Međunarodne asocijacije “Gradovi glasnici mira”

Alija Hodžić

Usvajanjem dokumenata koji su upućeni odgovarajućim tijelima UN-a na sjednici Generalne skupštine Međunarodne asocijacije “Gradovi glasnici mira” koja je održana u poljskom gradu Wielunu 2. i 3. septembra, Asocijacija je nastavila sa svojim zalaganjem za kulturu mira u 21. vijeku nasuprot kulturi rata 20. vijeka.

Na inicijativu Grada Sarajevo izmijenjen je Statut Asocijacije radi demokratizacije rada.

Također, Asocijaciji je predstavljen i projekt “Think freedom” Edine Selesković, koji je prihvaćen kao aktivnost asocijacije na promociji mira u narednim periodu.

Gradovi članovi asocijacije su se ponovo založili za nastavak i okončanje dugogodišnjeg procesa uvrštavanja prava na mir u osnova ljudska prava.

Grad Sarajevo, koji je predstavljao gradski vijećnik Alija Hodžić, ponovo je jednoglasno izabran za člana Izvršnog odbora Asocijacije.