Dr. Gavrić za TVSA o projektima Grada Sarajeva, te radu i aktivnostima Gradskog vijeća Grada Sarajeva 

   

Dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva, gostovao je u emisiji „Sarajevsko jutro“ TVSA gdje je, između ostalog, govorio o projektima Grada Sarajeva, saradnji sa lokalnim zajednicama u Kantonu Sarajevo, Kantonom Sarajevo, međunarodnoj saradnji Grada Sarajeva, te radu i aktivnostima organa Grada Sarajeva.

U svom gostovanju, predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Gavrić je naglasio važnost realizacije projekata „Trebevićke žičare“, jednog od prijeratnih simbola grada Sarajeva koja će, uskoro, ponovo biti značajna turistička atrakcija i važan segment u razvoju turizma u Kantonu Sarajevo. Spomenuo je i druge važne projekte koji vodi Grad Sarajevo, a koji predstavljaju dio napora koji ulaže Grad da se Sarajevu vrati „stari sjaj“.

Potom se dr. Gavrić osvrnuo na rad Gradskog vijeća, posebno na sistemske akte koji su u procesu donošenja, kao što Politika Grada Sarajeva za mandatni period 2016- 2020, Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu i Budžet Grada Sarajeva za 2018. godinu. Ovi dokumenti su u formi nacrta upućeni u javnu raspravu.

Pored toga, Gradsko vijeće je provelo široku raspravu u radnim tijelima o  Amandmana L do LV na Ustav Kantona Sarajevo, odnosno o Ustavnim promjenama u Kantonu Sarajevo, te je uputilo mišljenje Skupštini Kantona Sarajevo, vezano za pripremu Zakona o lokalnoj samoupravi. Predsjedavajući je istakao problem koji je donio Zakon o prostornom uređenju u Kantonu Sarajevo, prenošenjem nadležnosti za donošenje regulacionih planova gradskim općinama, a bez utvrđivanja prelaznog rješenja. Tako je upućena inicijativa Skupštini Kantona Sarajevo da se, u najkraćem mogućem roku,  izmijeni novi Zakon o prostornom uređenju, tako da se u prelaznim odredbama utvrdi pravo i obaveza Grada Sarajeva da donese regulacione planove čiji proces su organi Grada Sarajeva i započeli.

Predsjedavajući Gradskog vijeća je podsjetio da doček Nove godine na otvorenom u Sarajevu tradicionalno organizira Grad Sarajevo,  u saradnji sa gradskim općinama i Kantonom Sarajevo, te je istakao da će detalji organizacije ovogodišnjeg  dočeka Nove godine biti prezentirani na press konferenciji koja će se održati sutra, 09.11.2017. godine u 11:00 sati u Vijećnici.

There are no comments yet.

Leave a Reply