Delegacija Gradskog vijeća koju je predvodio predsjedavajući Ademović sa delegacijom Vlade Kantona Sarajevo i predstavnikom Općinskog vijeća Stari Grad obišla Franjevačku teologiju u Sarajevu   

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Samir Avdić, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Damir Saračević te gradski vijećnici dr. Samir Bejić i Alem Logo, danas su bili gosti u Franjevačkoj teologiji Sarajevo gdje su se sastali sa fra. Emanuelom Josićem.

Fra. Emanuel Josić je upoznao prisutne sa radom ove ustanove koja je jedna od najstarijih i najuglednijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, ali i jedina Franjevačka teologija u regiji i šire. Predstavio im je projekt obnove amfiteatra koji se nalazi u sklopu objekta Franjevačke teologije.

Predsjedavajući Ademović je iskazao razumijevanje za ukupnu situaciju i svoju namjeru da se zauzme da Grad Sarajevo, u okviru svojih mogućnosti, podrži rad Franjevačke teologije, kao i trenutne aktivnosti na realizaciji stvaranja boljih uslova za rad ove visokoškolske ustanove.

S tim u vezi, predsjedavajući Ademović je upoznao učesnike sastanka da je Klub gradskih vijećnika Narod i Pravda, na 11. sjednici Gradskog vijeća koja se održala 26.01.2022. godine, podnio inicijativu da Grad Sarajevo razmotri mogućnost finansijske pomoći za obnovu amfiteatra Franjevačke teologije, kako bi učenici dobili adekvatan prostor za predavanje, a ljubitelji kulturnih i drugih manifestacija i događaja koji se održavaju u amfiteatru nov i uređen prostor gdje bi se očuvala multikulturna karizma, koju franjevci stoljećima podupiru.

There are no comments yet.

Leave a Reply