Delegacija Grada Sarajeva u posjeti Opštini Ohrid

U okviru višednevne službene posjete Republici Sjevernoj Makedoniji, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva dr. Igor Gavrić, zamjenica Predsjedavajućeg Edina Gabela, te gradski vijećnici Nuko Grebović, Velija Katica, Miro Lazović i Sanela Holjan  borave u Ohridu.

Gradonačelnik Ohrida Konstantin Georgeski upriličio je sastanak sa delegacijom Grada Sarajeva, tokom kojeg je, između ostalog, razgovarano o problematici  sa  kojom se suočava Opština Ohrid, a nakon prijedloga  UNESCO-a da se kulturno i prirodno nasljeđe Ohridskog regiona stavi na listu ugroženog svjetskog nasljeđa. UNESCO je preporučio nadležnim vlastima koje je aktivnosti potrebno preduzeti,  što uključuje i detaljnu analizu o stanju u regionu, kao i obnovu kolektorskog sistema. Razmijenjena su iskustva o ovoj temi, s posebnim osvrtom na rekonstrukciju kolektorskog sistema.
Potom je razgovarano o regionalnim projektima, kao i problemima s kojima se dva grada suočavaju u vrijeme posjeta većeg broja turista.

Na sastanku je razmatrana mogućnost bratimljenja Opštine Ohrid sa Općinom Centar Sarajevo.

Na kraju sastanka predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Gavrić je uručio gradonačelniku Ohrida zlatnik Grada Sarajeva.

There are no comments yet.

Leave a Reply