„Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo, prof. dr. Tatjana Ljujić Mijatović , Emir Hadžihafizbegović, Univerzitetski karate klub „Bosna“, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović i Udruženje veterana odreda policije za specijalne namjene „Lasta“ dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 13. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo te većinom glasova, usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini. Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” prof. dr. Velija Katica, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću Odbor uputio i utvrđene prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini predložio je Gradskom vijeću na razmatranje i konačno odlučivanje, jednog  kandidata u Oblasti nauke i obrazovanja (prof. dr. Tatjana Ljujić Mijatović) i također jednog  kandidata u drugim oblastima rada i stvaralaštva (Udruženje veterana odreda policije za specijalne namjene „Lasta“).

U Oblasti privrede predložena su dva kandidata (Amer Bukvić i „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo), kao i dva kandidata u Oblasti kulture i umjetnosti (Emir Hadžihafizbegović i Vokalni solisti grupe „Ambasadori“: Ismeta Dervoz, Zdravko Čolić, Hajrudin Varešanović i Jasna Gospić-Sparavalo), te  dva kandidata u Oblasti sporta (Zdravko Stojnić, Univerzitetski karate klub „Bosna“) i u Oblasti zdravstva i socijalne zaštite također, dva kandidata  (prof. dr. Ismet Gavrankapetanović i Udruženje „Medicinska asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini“).

Gradsko vijeće je, tajnim glasanjem, odlučilo da je dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini, za doprinos u Oblasti privrede „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo, a za doprinos u Oblasti nauke i obrazovanja prof. dr. Tatjana Ljujić Mijatović.

Također, tajnim glasanjem, je odlučeno da je dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini za doprinos u Oblasti kulture i umjetnosti Emir Hadžihafizbegović, a za doprinos u Oblasti sporta Univerzitetski karate klub „Bosna“. Dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini za doprinos u Oblasti zdravstva i socijalne zaštite  je prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, a za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva Udruženje veterana odreda policije za specijalne namjene „Lasta“.

Dobitnici nagrada i priznanja će se promovirati i nagrade će im uručiti Gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća  na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply