Branko Crvenkovski dobitnik priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva, Ismet ef. Spahić, Saudin Bećirević (posthumno) i prof. dr. Halil Güneş dobitnici  priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“

Danas je u Vijećnici održana 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, uručio zahvalnicu Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, za uspješnu saradnju u proteklom periodu i podršku projektima Grada Sarajeva. Zahvalnica Direkciji predstavlja rezultat uspješne saradnje i razumijevanja između Grada Sarajeva i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i podrške koju je Direkcija pružila u realizaciji 14. Evropskog omladinskog olimpijskog festivala (EYOF) 2019, na kojem je učestvovalo preko 1,500 učesnika – takmičara iz 46 zemalja.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je tako što je Gradsko vijeće, službenim obavještenjem Mandatno – imunitetske komisije, upoznato o prestanku mandata gradskog vijećnika Dade Stojinića.

Također, informacijom Mandatno – imunitetske komisije, Gradsko vijeće je službeno upoznato o dodjeli mandata gradskom vijećniku Denisu Stojiniću koji je, davanjem svečane izjave, primio dužnost i stekao  prava i obaveze gradskog vijećnika.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog gradskih vijećnika dr. Igora Gavrića, Nuke Grebovića, Mire Lazovića i Edine Gabele usvojena je odluka da se Branko Crvenkovski proglasi “Počasnim građaninom Grada Sarajeva”.

U nastavku sjednice gradski vijećnici su razmotrili, te dodijelili tri priznanja “Plaketa Grada Sarajeva“. Na prijedlog Gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake usvojena je Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ Ismetu ef. Spahiću. Potom je, na prijedlog Samira Fazlića i Tarika Jažića priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“ dodijeljeno Saudinu Bećireviću (posthumno), te na prijedlog Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta,  prof. dr. Halilu Güneşu.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, predstavnika Gradskog vijeća za 2019./2020. školsku godinu koja će razmotriti pristigle prijave i utvrditi pravo na stipendije za učenike srednjih škola u 2020. godini.

Dalje je, Gradsko vijeće razmotrilo i usvojilo Odluku o podizanju Spomen obilježja „HVO Sarajevo“.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopuni Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo. U skladu sa usvojenom odlukom u Kalendaru se mijenja datum obilježavanja „Dan sjećanja na ubijenu djecu u opkoljenom Sarajevu 1992.-1995.” tako da umjesto 09.05. glasi 05.05., te se Kalendar dopunjava na način da se 05.04. obilježava  „Dan opsade Sarajeva”.

Potom je  usvojena  Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ sa finansijskim planom za 2020. godinu.

Dalje je usvojena Odluka o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (engl: Sustainable energy and climate action plan – SECAP).

U nastavku zasjedanja, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili  Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1 – Marijin Dvor” sa Odlukom o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1 – Marijin dvor“, čime su stvoreni planski preduslovi za izgradnju stambeno-poslovnih objekata.

Gradski vijećnici su razmotrili  Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“, te ga, zaključkom, uputili u  javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

U javnu raspravu u trajanju od 20 dana upućen je i Nacrt Odluke o podizanju Spomen-ploče poginulim pripadnicima Zelenih beretki pri akciji oslobađanja kote 1162 – Vidikovac.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute određene  inicijative.

There are no comments yet.

Leave a Reply