Akademik Josip Muselimović, ambasador Diego Enrique Arria Salicetti i  prof. dr. Robert J. Donia dobitnici priznanja  „Počasni građanin Grada Sarajeva“, prof. dr.  Selma Filipović priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“, a Adnan Hadžiahmetović nagrade „Graham Bamford“

Danas je u Vijećnici održana 46. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, prilikom razmatranja prethodnih pitanja, gradski vijećnici nisu usvojili prijedlog da se Odluka o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva uvrsti u dnevni red današnje sjednice.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je razmatranjem i usvajanjem odluka o dodjeli priznanja i nagrade Grada Sarajeva u 2021. godini. Tako je, na prijedlog Centara za mir i multietničku saradnju Mostar, Gradsko vijeće usvojilo Odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” akademiku Josipu Muselimoviću.

Potom je, na prijedlog Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, usvojena Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” ambasadoru Diegu Enrique Arria Salicettiju, te na prijedlog Udruženja za modernu historiju UMHIS i  prof. dr. Robertu J. Doniji.

U nastavku zasjedanja, na prijedlog Fondacije „Dogs Trust”, priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“ dodijeljeno je prof. dr. Selmi Filipović, te na prijedlog gradskih vijećnika Srđana Srdića i Alme Jašarević nagrada „Graham Bamford“ dodijeljena je Adnanu Hadžiahmetoviću.

Dobitnici priznanja i nagrade će se promovirati, a povelje, odnosno diplome će im uručiti gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća, za školsku 2020./2021. godinu. Tako će, Grad Sarajevo nastaviti sa stipendiranjem učenika i u školskoj 2020./2021. godini.

Na kraju sjednice, Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradski muzeji“ Sarajevo sa finansijskim planom za 2021. godinu.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply