Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NS
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 01.03.2016.   30.01.2017.
  gsgv@sarajevo.ba  RADNA TIJELA  INICIJATIVE GRADSKOG VIJEĆA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
3
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
3
U toku:
0
0