Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDA
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 01.03.2016.   30.01.2017.
  velijakatica@gmail.com  RADNA TIJELA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
3
3
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
3
3
U toku:
0
0