Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SBiH
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 01.03.2016.   30.01.2017.
  gsgv@sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za međunarodnu suradnju 2012-2016 - funkcija: Predsjedavajući
  Administrativna komisija 2012-2016 - funkcija: Član
  Kolegij Gradskog vijeća 2012-2016 - funkcija: Član  INICIJATIVE GRADSKOG VIJEĆA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
2
2
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
2
2
U toku:
0
0