Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Klub: Klub gradskih vijećnika “Nezavisni klub Sead Srna i Adnan Talić”
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  sead.srna@gradskovijece.sarajevo.baPitanja Inicijative
Ukupno:
2
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
2
0
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %