Slika vijećnika

Funkcija: Zamjenik Predsjedavajućeg Gradskog vijeća

Stranka: SDP
Nacionalna pripadnost: Srbin
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 22.07.2015.   30.01.2017.
  gsgv@sarajevo.ba
  Preuzmite biografiju  RADNA TIJELA  PITANJA I INICIJATIVE

  INICIJATIVE GRADSKOG VIJEĆA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
2
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
2
U toku:
0
0