Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDA
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 14.09.2015.   30.01.2017.
  jukalosic@gmail.com  RADNA TIJELA

  Administrativna komisija 2012-2016 - funkcija: Predsjedavajući
  Odbor za budžet i finansije 2012-2016 - funkcija: Predsjedavajući

Pitanja Inicijative
Ukupno:
2
5
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
2
5
U toku:
0
0