Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDA
Klub:
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 11.03.2015.   30.01.2017.
  jasmin.smjecanin@hotmail.com  RADNA TIJELA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
2
3
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
2
3
U toku:
0
0