Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDA
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 29.05.2024.
  hazim.bahtanovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

No items found


  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa

  INICIJATIVE GRADSKOG VIJEĆA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %