Slika vijećnika

Funkcija: Zamjenik Predsjedavajućeg Gradskog vijeća

Stranka: SBiH
Nacionalna pripadnost: Hrvat
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 14.03.2016.   30.01.2017.
  gsgv@sarajevo.ba
  Preuzmite biografiju

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
6
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
6
U toku:
0
0