Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDP
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 10.12.2014.   30.01.2017.
  gsgv@sarajevo.ba  RADNA TIJELA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
3
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
3
U toku:
0
0