Potpisan Memorandum o saradnji između Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Grada Sarajeva

Nakon što je, na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 17. sjednici, usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Grada Sarajeva danas su u Vijećnici gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Nijaz Avdukić potpisali Memorandum o saradnji. Svečanoj ceremoniji je prisustvovao i predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović.

Potpisivanjem Memoranduma iskazan je interes za ostvarivanje saradnje s ciljem unaprjeđenja implementacije Ciljeva održivog razvoja u Gradu Sarajevu kroz implementaciju Strategije razvoja Grada Sarajeva i daljnje primjene Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvoja BiH, te drugih razvojnih dokumenta zajednice.

Memorandumom se iskazuje namjera potpisnika da zajednički organiziraju relevantne aktivnosti s ciljem promocije značaja Agende 2030, te učestvovanja na konferencijama, radionicama i edukacijama. Jedan od ciljeva saradnje je i razmjena informacija o potrebama i mogućnostima za apliciranje na postojeće domaće i međunarodne fondove te iniciranje formiranja određenih domaćih i međunarodnih fondova za podršku implementaciji ciljeva održivog razvoja, kao i razmjena drugih informacija o razvojnim dokumentima, analizama, projektima i slično. Zavod će pružiti obuku državnim službenicima i namještenicima u organima Grada Sarajeva, a posebno vezano za provođenje Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u F BiH. Također, Zavod je predstavljen i u Vijeću za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini te Grad Sarajevo putem Zavoda može ostvariti i korisnu saradnju sa samim Vijećem.

„Ponosan sam što je aktuelni saziv organa Grada Sarajeva dao podršku ovoj saradnji koja će, između ostalog, doprinijeti i što kvalitetnijoj implementaciji Strategije razvoja grada 2021.-2027. godine“, rekao je predsjedavajući Ademović.

There are no comments yet.

Leave a Reply