Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.06.2021.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-650/21

Datum: 14.06.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

TREĆU SJEDNICU KOMISIJE ZA SPOMENIKE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za spomenike će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 16.06.2021. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/06/Zapisnik-o-radu-Druge-sjednice-Komisije-za-spomenike-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-održane-27.05.2021.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/06/Program-podizanja-spomenika-i-umjetničkih-skulptura-od-značaja-za-Grad-Sarajevo-kojima-je-Grad-Sarajevo-investitor-za-2021.-godinu.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Damir Dinarević

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućim Komisije.