Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  07.12.2017.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1886/17

Datum: 05.12.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

       OSMU SJEDNICU ETIČKOG VIJEĆA

        GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Etičkog vijeća će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 07.12.2017. godine u 12.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/12/Zapisnik-o-radu-Sedme-sjednice-Etickog-vijeca-08.11.2017.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Adnan Talić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama od 1. do 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Etičkog vijeća.