Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  17.10.2017.10:00
Zapisnik:


Broj: 01-05-1593/17

Datum: 13.10.2017. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

SJEDNICU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

                                                                                              

Sjednica Odbora za društvene djelatnosti će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 17.10.2017. godine u 10.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/10/Zapisnik-o-radu-sjednice-Odbora-za-društvene-djelatnosti-25.09.2017.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Samir Fazlić, zamjenik Predsjedavajućeg Odbora


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se Zapisnik s prethodne sjednice i materijali pod tačkama od 1. do 6. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenikom Predsjedavajućeg Odbora.