Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  19.03.2019.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-382/19
Datum, 15.03.2019. godine

U vezi sa Odlukom Gradskog vijeća o formiranju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 54/18), sazivam

DRUGU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA
ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA
DANA GRADA SARAJEVA U 2019. GODINI

 

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u utorak 19.03.2019. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/03/Zapisnik-o-radu-Prve-sjednice-Organizacijonog-odbora-F-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu, uz tačku 1. prijedloga dnevnog reda, dostavljaju se usvojeni zaključci sa ranijih sjednica Organizacionog odbora, te materijal pod tačkom 3. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.