Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  19.03.2018.15:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-357/18

Datum, 14.03.2018. godine

 

U vezi sa Odlukom Gradskog vijeća o imenovanju Organizacionog odbora za pripremanje i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini,  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 47/17), sazivam

                                                     

DRUGU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA

ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA

DANA GRADA SARAJEVA U 2018. GODINI

 

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u  ponedjeljak 19.03.2018. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/03/Zapisnik-o-radu-Prve-sjednice-OO.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz Zapisnik s prethodne sjednice Odbora priloženi su materijali razmatrani na prošloj sjednici Odbora. Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.