Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  21.01.2020.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-111/20

Datum: 17.01.2020. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Poslovnika o radu Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini, broj: 04-GV-02-1210-1/19 od 21.11.2019. godine, sazivam

DRUGU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica H. Kreševljakovića broj 3, u utorak 21.01.2020. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/01/Zapisnik-o-radu-Prve-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Šestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-u-2020.-godini.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena: