Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.11.2017.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1763/17

Datum: 10.11.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

DEVETU SJEDNICU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA           

Sjednica Odbora za društvene djelatnosti će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 16.11.2017. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/11/Zapisnik-o-radu-sjednice-Odbora-za-društvene-djelatnosti-17.10.2017.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Samir Fazlić, zamjenik Predsjedavajućeg Odbora

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenikom Predsjedavajućeg Odbora.