Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  21.12.2021.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1676/21

Datum: 17.12.2021. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

DEVETU SJEDNICU KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za ljudska prava i slobode će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 21.12.2021. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/12/Zapisnik-o-radu-Osme-sjednice-Komisije-za-ljudska-prava-i-slobode.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Srđan Srdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Napomena: Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1, 2. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Komisije.