Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  18.10.2017.16:00
Zapisnik:


Broj: 01-05-1590/17

Datum: 13.10.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 SJEDNICU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 18.10.2017. godine u 16.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/10/Zapisnik-sa-sjednice-Administrativne-komisije.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edina Gabela


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se Zapisnik s prethodne sjednice i materijali pod tačkama od 1. do 5. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.